• OVISION Váš komplexní partner ve světě dokumentů

    Váš komplexní partner ve světě dokumentů

    specialista na dokumentové služby, analýzy, řešení a outsourcing tiskového prostředí

  • OVISION Váš komplexní partner ve světě dokumentů

Váš komplexní partner ve světě dokumentů

specialista na automatizaci provozních procesů, dokumentové služby a outsourcing tiskového prostředí

O NÁS

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry

Společnost OVISION CZ a.s., se sídlem K Bílému vrchu 2960/8, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ 02834154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19687, tímto podle § 529 obč. zákoníku zveřejňuje rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 2. 9. 2020, kterým bylo rozhodnuto o přeměně všech akcií vydaných společností na zaknihované cenné papíry. Údaj o tom, že akcie společnosti budou vydány jako zaknihované cenné papíry byl do obchodního rejstříku zapsán dne 10. 9. 2020.

Společnost tímto vyzývá vlastníky akcií společnosti, aby akcie společnosti odevzdali společnosti v jejím sídle vždy v pracovní dny od 10,00 hod.- 14,00 hod. a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí pro účely provedení úkonu směřujících k zaknihování.
Akcionář současně při odevzdání akcií sdělí společnosti číslo účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, na které mají být akcie společnosti zaevidovány.

V Praze dne 10.9.2020

NÁŠ TÝM

Michal Hendrych

ČLEN SPRÁVNÍ RADY

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 603 299 767

Petr Dvořák

VÝROBNÍ ŘEDITEL
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 602 660 509

Tomáš Havlín

OBCHODNÍ ŘEDITEL
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
‭+420 607 063 929‬

William Pešek

ŘEDITEL PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
‭‬‭+420 605 942 939‬

Michal Meiner

PROJEKTOVÝ MANAŽER
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
‭+420 602 667 347‬

Dagmar Velenová

PRODUKČNÍ
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
‭+420 776 561 212

REFERENCE